Sperwer 77
8446KJ Heerenveen

Telefoon: 0513-624763
Email: info@tpdegreiden.nl

211128_website_slider5
211128_website_slider6
211128_website_slider1
211128_website_slider3
211128_website_slider2
211128_website_slider4

Verdoving

Wilt u graag een verdoving voor de aanvang van een behandeling?
Maak het even kenbaar bij ons! Meestal vragen wij u van te voren of u een verdoving wilt.

Bij een aantal behandelingen is een verdoving echter noodzaak.

Dit is bij:

–    Het verwijderen van tanden of kiezen
–    Een wortelkanaalbehandeling
–    Behandeling voor kroon- of brugwerk
–    Parodontische behandelingen
–    Behandelingen bij de Kaakchirurg

Let op:  Het is van groot belang dat u van te voren aangeeft als u medicijnen gebruikt, zwanger bent of een hart- of vaatziekte heeft!!

De wijze van verdoven in het kort:
Een verdoving bestaat uit het inspuiten van anesthesievloeistof op de plaats, of zijde, waar de behandeling moet gaan plaatsvinden. De bovenkaak wordt op een andere manier verdoofd dan de onderkaak. In de bovenkaak wordt een tand of kies lokaal op die plek verdoofd terwijl in de onderkaak, door de zenuwtak, de gehele linker of rechterzijde verdoofd wordt. De uitwerkingstijd van de anesthetica (verdoving) is ongeveer 3 tot 4 uren.