Sperwer 77
8446KJ Heerenveen

Telefoon: 0513-624763
Email: info@tpdegreiden.nl

211128_website_slider5
211128_website_slider6
211128_website_slider1
211128_website_slider3
211128_website_slider2
211128_website_slider4

Spoed

Spoedgevallendienst:
Buiten onze openingstijden kunt u, bij zeer ernstige pijnklachten en/of een ongeval, contact opnemen met:

0900 – 411 2008

U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende tandarts. Houdt u pen en papier gereed voor het noteren van gegevens.

Let op!!! U dient wel rekening te houden met contante betaling.
Indien u een tandheelkundige verzekering heeft afgesloten, kunt u deze betaalde nota bij uw zorgverzekeraar indienen.